Terminals – всички машини под един покрив.

Сами ще се уверите в многофункционалността на тази програма.
Хубаво е когато ни се отдава подобна възможност да работим с табове, вместо да ползваме втори монитор или други решения.
Terminals е сигурен, мултитаб remote desktop клиент. Използва Terminal Services ActiveX Client (mstscax.dll).
Приложението представлява абсолютен заместител на mstsc.exe (Terminal Services) или т. нар. RDP (Remote Desktop Client).
За да работи е нужно да инсталирате .NET Framework x86 или x64.
Terminals ни помага да работим по-бързо, удобно и прегледно.